Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 9.3.2022

 

Nuorten vaikuttajaryhmän nimeäminen

Uuteen kirkkojärjestykseen on asetettu vaatimus perustaa Nuorten vaikuttajaryhmä. Vaikuttajaryhmä on liitetty osaksi lapsivaikutusten arviointia. Ryhmien avulla varmistetaan nuorten äänen kuuluminen seurakunnassa ja varmistetaan nuorten mahdollisuudet osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä päätöksentekoon. ”Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavan tulee olla konfirmoitu ja alle 29-vuotias seurakunnan jäsen.” (Uusi Kirkkojärjestys 10 luku §4).

Kirkkoneuvosto päätti 9.3.2022 nimetä nuorten vaikuttajaryhmän vuodeksi 2022. Ryhmän jäseniksi valittiin Jutta Hautamäki, Salla Mäkelä, Mari Inkeri, Aleksi Mursula, Elvia Lavila, Milja Yli-Pekkala, Pirita Saarimäki ja Rebekka Holkko. Kokouksista maksetaan sama palkkio kuin vastuuryhmistä. Jatkossa ryhmä nimetään kahden vuoden välein samassa rytmissä muiden kirkkoneuvoston nimeämien ryhmien kanssa ja ryhmän koko enintään 10 henkilöä. Kokoonkutsujina toimivat seurakunnan nuorisotyönohjaajat.

 

Vaalilautakunnan asettaminen

Seurakuntavaalit pidetään sunnuntaina 20.11.2022, ennakkoäänestys 8.-12.11.2022. Vaaleissa valitaan seurakunnan luottamushenkilöst nelivuotiskaudelle 2023-2026. Kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä seurakunnan väkiluvun mukaisesti, Alavuden seurakunnan jäsenmäärä oli 31.12.2021: 9393, jolloin kirkkovaltuuston jäseniä valitaan 23. Seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii kirkkovaltuuston asettama vaalilautakunta, kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se määrittelee vaalilautakunnan kokoonpanon, valitsee vaalilautakunnan varajäsenineen sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Kirkkovaltuusto kokoustaa 17.3.2022.

 

Töysän seurakuntakodin urakkatarjoukset

Kirkkoneuvosto käsitteli Töysän seurakunnan urakkatarjouksia, joita saapui määräaikaan 7.3.2022 klo 16.00 mennessä kaksi (Rakennusliike Ruuhilehto Oy, Rakennustoimisto Hämäläiset Oy). Molemmat tarjoukset (999.885€ ja 1.199.737€) ylittävät merkittävästi asetetun määrärahan.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle (kokous 17.3.2022), että

1. kirkkovaltuusto päättää keskeyttää hankinnan hankintalain 125§ mukaisesti, koska tarjoukset ylittävät merkittävästi varatun määrärahan.

2. kirkkovaltuusto käy lähetekeskustelun karsitumman suunnitelman raameista

3. kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvostolle valtuudet kartoittaa edullisempia ratkaisuja ja pyytää uudet suunnitelmat, joissa rakennuksen neliömäärää on pienennetty nykyisestä sekä antaa valtuudet toteuttaa uuden tarjouskierroksen

17.3.2022 15.10