Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokous 21.9.2022

Kirkkovaltuuston kokous 21.9.2022

Kokouksen aluksi Alavuden seurakunnan tuleva vt. kirkkoherra Rami Niemi esittäytyi.

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi kirkkoherra Jussi Peräahon irtisanoutumisen Alavuden seurakunnan kirkkoherran virasta 1.10.2022 lukien. Jussi Peräaho on valittu Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovastin virkaan 1.10.2022 alkaen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi sairaalasielunhoidon sopimuksen muutoksen, joka astuu voimaan 1.1.2023 alkaen.

Hyvinvointialueen aloittaessa myös nykyinen sairaalasielunhoidon sopimus tulee päivitettäväksi. Jatkossa sopimuksen sopijaosapuolina ovat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Seinäjoen seurakunta sekä muut hyvinvointialueen seurakunnat.

Kirkkovaltuusto päätti valita aluekeskusrekisterin johtokuntaan jäseneksi hallintojohtaja Hannele Hannukselan ja varalle vt. kirkkoherra Rami Niemen.

Kirkkovaltuusto päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.6.2022 sekä sijoituskatsauksen 30.6.2022.

Kirkkovaltuusto kävi keskustelua Töysän seurakuntakodin hanketilanteesta ja merkitsi hanketilanteen tiedoksi. Kirkkovaltuusto antoi kirkkoneuvostolle valtuudet alkaa valmistella Töysän seurakuntakodin määrärahan nostamista, urakkatarjouksen hyväksymistä sekä kirkkovaltuuston kokousta lokakuulle.

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi Alavuden seurakuntatalon suunnittelutilanteen ja keskusteli Alavuden seurakuntatalon luonnoksista.

25.9.2022 11.30