Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 29.9.2022

Kirkkoneuvosto 29.9.2022 

Kirkkoneuvosto kävi periaatekeskustelun vuoden 2023 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta vuosille 2023-2025.

 

Kirkkoneuvosto kävi keskustelua seurakuntakodin ja seurakuntatalon rahoitustarjouksista.

 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Alavuden seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2023 päätetään laskea 1,70 (tällä hetkellä 1,75).

 

Töysän seurakuntakoti

Kirkkoneuvosto päätti viedä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi

1. Töysän seurakuntakodin pääpiirustukset

2. Töysän seurakuntakodin määrärahan nostamisen, rakennuksen arvonlisäverollinen kustannusarvio 920.080 euroa. Rakennukseen varattava määräraha suunnittelu- ja valvontakustannuksineen arvonlisäverolla 1.020.000 euroa, nettokustannus 910.000 euroa.

3. Rakennusliike Ruuhilehto Oy:n urakkatarjous Töysän seurakuntakodista, 920.080 euroa sis.alv.

4. Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahan nostamisen ja urakkatarjouksen, niin annetaan valtuudet hallintojohtajalle tehdä sopimus Töysän seurakuntatalon perustuksien tekemisestä Rakennusliike Ruuhilehto Oy:n kanssa.

5. Kirkkoneuvosto tuo kirkkovaltuustolle tiedoksi, että se on pyytänyt lainatarjouksia eri pankeilta ja todennut, ettei tässä vaiheessa ole saatu pyydetyillä ehdoilla lainatarjouksia maailmantalouden epävarmuustekijöistä johtuen. Kirkkoneuvosto arvioi, että Töysän seurakuntakoti olisi tarkoituksenmukaista rahoittaa noin 70% lainarahalla, jotta sijoituspääomat säilyvät. Lainatarjoukset tuodaan kirkkovaltuustolle päätöksentekoon alkuvuodesta 2023. Irtaimiston rahoittamisessa voidaan hyödyntää Vähärannan testamenttirahastoa.

 

Hautausmaksuhinnastoon aluskiven hintapäivitys

Alavuden uudella hautausmaalla on käytössä aluskivet. Syksyn aikana tulee otettavaksi käyttöön uusi alue, johon hautapalkit on asennettu menneen syksyn aikana. Seurakunnissa, joissa on käytössä hautapalkit, on peritty hautausmaksuhinnastossa myös aluskivestä hinta.

Hautapalkkien ollessa ei hautakiven alle tarvitse erillistä aluskiveä. Aluskivestä peritään omakustannehinta, joka on 100€/hautapaikka sis.alv. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi hautausmaksuhinnaston hintapäivityksen aluskivimaksun osalta.

 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi vt. kirkkoherran viranhoitomääräyksen ja päätti viedä kirkkovaltuustolle tiedoksi Alavuden seurakunnan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin määräyksen, jonka se on antanut Rami Niemelle ajalle 1.10.2022-31.8.2023. Kirkkoneuvosto päätti vt. kirkkoherran palkkauksesta.

Kirkkoneuvosto myönsi lähetyskasvatussihteerille virkavapauden ajalle 1.1.-31.12.2023 ja päätti sijaisuuden täytöstä.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi lastenohjaajan irtisanoutumisen 1.12.2022 alkaen.

4.10.2022 13.36