Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 30.11.2022

Kirkkoneuvoston päätöksiä 30.11.2022

Kirkkoneuvosto päätti viedä kirkkovaltuustolle (kokous 14.12.2022):

  • hyväksyttäväksi Alavuden seurakuntatalon arkkitehtiluonnoksen
  • päätettäväksi käynnistää Alavuden seurakuntatalon muiden suunnittelijoiden kilpailuttamisen arkkitehtiluonnoksen perusteella
  • Töysän seurakuntakodin rahoituksen lainalla, jota nostetaan enintään 750.000 euroa
  • antaa kirkkoneuvostolle valtuudet hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisin rahoitustarjous Töysän seurakuntakodin rahoittamiseen
  • Kiinteistöjen investointisuunnitelma on päivitetty ja se viedään osana talous- ja toimintasuunnitelmaa investointisuunnitelmana kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
  • Hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023
  • Lähetekeskusteluun vastuuryhmien valinnan
  • Tiedoksi Alavuden seurakunnan piispantarkastuksen loppulausunnon

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä rakennusavustuksen hakemisen vuodelle 2023 kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon kirkkolain tarkoittamille kirkollisille rakennuksille, koskien muistojen kappelin katon ja sähköistyksen uusimista. Avustus on haettava kirkkohallitukselta 31.12.2022 mennessä ja päätös avustuksista annetaan 30.4.2023 mennessä.

Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa Alavuden kirkon jumalanpalveluksissa 1.1.-30.4.2023 kerättävien kolehtien suunnitelman, valtuuttaa kirkkoherran vahvistamaan Töysän kirkon jumalanpalveluksissa kannettavat kolehdit ajalle 1.-10.1.2023 Töysän alueneuvoston esityksen mukaisina. Töysän alueneuvosto käsittelee Töysän kirkon alkuvuoden kolehtilistausta kokouksessaan 8.12.2022.

Kirkkoneuvosto käsitteli henkilöstöasioita, mm. KirVESTES:n palkkausjärjestelmän mukaisia suorituslisiä 1.1.2023 alkaen.

8.12.2022 10.54