Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston 18.1.2023 päätöksiä

Alavuden seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksiä 18.1.2023

Kirkkovaltuusto kokoontui kautensa ensimmäiseen kokoukseen ja valitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 Kari Hämäläisen ja varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 Sari Karhukorven. Kirkkovaltuuston sihteeriksi valittiin hallintojohtaja koko toimikaudeksi 2023-2026.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin vuosiksi 2023-2024 Hanna Murtomäki-Kukkola.

Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin Ahopelto Pentti, Hautarinne Tarja, Majamaa Jouko, Majuri Sami, Mursula Mikko, Piiroinen Esko, Vierunketo Taina ja Ylimäki Tarja.

Kirkkovaltuusto valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseniksi keskuudestaan Jari Helanderin, Päivi Kankaan ja Reijo Penninkankaan.

Töysän alueneuvostoon jäseniksi valittiin Hankaniemi Olavi, Hautala Pentti, Korhonen Tuula, Mantere Antti, Raja-aho Pirkko, Rinta-Pollari Hilkka, Sorila Ritva ja Ylimäki Tarja.

Kirkkovaltuusto päätti merkitä tiedoksi seurakuntavaalien tuloksen.

Kirkkovaltuusto päätti valita Alavuden seurakunnan varaedustajaksi seurakuntien yhteisen kehitysvammaistyön johtokuntaan Jussi Peräahon tilalle vt. kirkkoherra Rami Niemen 31.8.2023 saakka ja 1.9.2023 lukien vakituisen kirkkoherran eli papin, jolle Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen Alavuden seurakunnan kirkkoherran virkaan toistaiseksi 1.9.2023 tai myöhemmästä ajankohdasta lukien.

Kirkkovaltuusto päätti, että Alavuden seurakuntatalon, viraston ja rivitalon purkukustannuksesta 58.280 euroa aktivoidaan tontin hankintamenoon ja loppuosa purkukustannuksesta 58.280 euroa hyväksytään määrärahan ylityksenä kiinteistötoimen pääluokkaan ja kirjataan talousarvioon vuosikuluna.

18.1.2023 20.33