Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 29.3.2023 päätöksiä

Kirkkoneuvosto kokousti 29.3.2023, kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeudella olivat paikalla nuorten vaikuttajaryhmä. Alkuun nuorten vaikuttajaryhmä esittäytyi ja kertoi toiminnastaan sekä asioista, joihin vaikuttamisen he kokisivat seurakunnassa tärkeänä.

Kirkkoherran virka

Alavuden seurakunnan kirkkoherran virka on ollut haettavana 20.3. klo 15 mennessä. Tuomiokapituli on haastatellut hakijat kokouksessaan 22.3. Tuomiokapituli antanee hakijoista lausunnon, määrännee vaalin valmistelijan ja siirtänee vaalin toimittamisen seurakunnan omien toimielinten tehtäväksi kokouksessaan 5.4.2023. Tavoitteena on, että kirkkoherra voisi aloittaa virassa 1.9.2023.

Kirkkoneuvosto päätti nimetä kirkkoherran rekrytoinnin käytännön asioita hoitamaan rekrytointiryhmän, johon kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherra, hallintojohtaja ja tuomiokapitulin määräämä vaalin valmistelija. Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan suorittamaan hakijoitten haastatteluun haastatteluryhmän, johon kuuluvat rekrytointiryhmä, Pirkko Raja-aho ja kirkkoneuvoston jäsenet, pois lukien Taina Vierunketo, jonka tilalle valittiin Päivi Kangas. Mikäli kirkkoneuvoston varsinainen jäsen on estynyt, niin hänen henkilökohtainen varajäsenensä osallistuu haastatteluun. Rekrytointi- ja haastatteluryhmien sihteeriksi nimettiin hallintojohtaja.

Alavuden seurakunta järjestää 19.4. klo 18 kirkkoherranvaalipaneelin Alavuden kirkossa ja kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoherran vaalin torstaina 18.5. klo 16 Vesitornin toimitilassa.

Tilinpäätös 2022

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi käyttötalousarvion ja investointiosan ylitykset vuodelta 2022 ja päätti viedä ylitykset kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä päätti esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 158.519,92 € kirjataan taseeseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Valintoja toimintaryhmiin sekä lapsiasiahenkilöt

Kirkkoneuvosto päätti asettaa lähetyksen toimintaryhmän ja nimetä siihen jäseniksi Hilkka Rinta-Pollarin, Eila Mäkisen, Sirpa Linjalan, Riitta-Liisa Piiroisen, Kari Hämäläisen, Olavi Hankaniemen, Rauha Korpisen, Terttu Ala-Heikkilän, Osmo Uurinmäen ja Martta Hauskamaan.

Kirkkoneuvosto päätti valita lapsiasiahenkilöiksi vuosiksi 2023-2026 varhaisnuorisotyönohjaajan ja tälle varahenkilöksi vastaavan lastenohjaajan sekä toiseksi lapsiasiahenkilöksi luottamushenkilöistä Sari Karhukorven. Lapsiasiahenkilön tehtävänä on toimia lapsen oikeuksien sopimuksen sekä lasten ja nuorten asioiden asiantuntijana, jota päätöksen valmistelija voi konsultoida valmistelun eri vaiheissa.

Hautausmaille ja niillä oleville rakennuksille suoritetaan katselmus valtuustokausittain. Kirkkoneuvosto päätti valita valtuustokauden 2023-2026 hautausmaakatselmusta suorittavaan ryhmään kirkkoherran, hallintojohtajan, erityisammattimiehen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston jäsenet. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä muistomerkkejä koskevan ohjeistuksen.

Kolehdit

Kirkkoneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelmat Alavuden ja Töysän kirkon jumalanpalveluksiin ajalle 1.5.-31.8.2023.

Toimitila- ja pitopalveluhinnat

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä toimitila- ja pitopalveluhinnat 1.5.2023 alkaen. Pitopalvelutoiminnan osalta tarkastetaan maksuja kustannustason nousun verran, korotusta aiempaan 2€/h sekä pöytäliinojen pesumaksuun korotusta 0,50€/liina, toimitilojen vuokraushintoihin ei esitetä muutoksia.

Ympäristödiplomi

Kirkkoneuvosto päätti käynnistää prosessin Kirkon ympäristödiplomin hankkimiseksi Alavuden seurakunnalle.

 

Lisäksi kirkkoneuvosto käsitteli henkilöstöasioita

30.3.2023 16.38