Uutislistaukseen

Alavuden kirkkovaltuusto hyväksyi 17.12.2020 seurakunnan strategian "Tulevaisuuden ja toivon suuntaviivat" vuosille 2021-2026

Alavuden seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 17.12.2020 "Tulevaisuuden ja toivon suuntaviivat"-strategian vuosille 2021–2026 sekä kiinteistösuunnitelman

PERUSTEHTÄVÄ (Mitä seurakunta tekee?) 

Seurakunta kutsuu ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta, jotta jokaisella olisi toivo tässä elämässä ja tulevassa. 

 

VISIO (Tavoiteltava tila)  

Alavuden seurakunta tunnetaan elinvoimaisesta perustehtävän ja arvojen mukaisesta toiminnastaan omalla paikkakunnalla ja alueellisesti. Alavutelaiset voivat olla ylpeitä seurakunnastaan ja he kokevat seurakuntajäsenyyden merkitykselliseksi omassa elämäntilanteessaan.  

 

TOIMINNAN ARVOT (ohjaavat seurakunnan arjen toimintaa ja päätöksentekoa)

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn ja seurakunnan elämän kestävä perusta.  

Toivo – Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä.  

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme. 

 

Strategian lähtöolettamuksena on, että seurakunnan käytettävissä olevat resurssit laskevat. Kyseessä on laskevien resurssien strategia, mutta ei kuitenkaan luovuttamisen, vaan uuden elinvoimaisuuden etsimisen strategia.   

 

Jäsenkehitys on ollut pitkään laskeva ja on sitä edelleen. Alavudella negatiiviseen jäsenkehitykseen vaikuttavat erityisesti ikärakenne ja muuttotappio kirkosta eroamisen lisäksi. Vuosittainen jäsenmäärän lasku on noin 150–200 jäsentä. Seurakunnan jäsenprosentti laskee n. 0,5–0,7 %/vuosi ja oli vuoden 2020 alussa 85,00 % Pienenevät ikäluokat vaikuttavat toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrään.  Seurakunnan useissa toimitiloissa on suuria korjaustarpeita. Taloudelliset resurssit eivät riitä kaikkien toimitilojen korjaamiseen tai uudelleen rakentamiseen.  Henkilöstökulut ovat suurin menoerä. Henkilöstökulut ovat n. 60% verotuloista. Seurakunnalla on suuri joukko vapaaehtoisia eri tehtävissä. Haasteena on tämän joukon uusiutuminen.

 

STRATEGISET LINJAUKSET 

Seurakunnallinen toiminta 

Toteutamme monipuolista seurakuntaelämää yhteistyössä eri toimijoiden ja seurakuntalaisten kanssa. 

Etsimme ja kutsumme uusia vastuunkantajia ja vahvistamme heidän seurakuntalaisuuttaan.    

Tuemme yhteisöllisyyden kehittymistä. 

Järjestämme maakunnallisia tapahtumia säännöllisesti.  

Etsimme synergiaa muiden seurakuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  

Toimimme missionaarisesti, etsimme ja luomme uusia kohtaamisen paikkoja.  

Olemme vahva someosaaja ja -toimija.  

Annamme tilaa kokeiluille ja uudistamme toimintaamme. 

Avaamme tilojamme seurakuntalaisten omaehtoista hiljentymistä ja toimintaa varten.  

 

Henkilöstö 

Säilytämme virkojen moninaisuuden ja kehitämme työntekijöiden osaamista. Työntekijöiden osaamista hyödynnetään yli työalarajojen.  

Panostamme työyhteisön hyvinvointiin ja seurakunta koetaan vetovoimaisena työnantajana.  

Organisaatio on hyvin hoidettu ja johdettu. 

Jokaisen vapautuvan toimen osalta kirkkoneuvosto tekee tapauskohtaisen harkinnan täyttämisestä ja työnkuvan sisällöstä. Henkilöstökustannuksien tavoitetaso on 60 % verotuloista. 

 

Tukitoiminta 

Turvaamme taloudellisen kantokykymme tekemällä kululeikkauksia ja nostamalla kirkollisveroprosenttia.  

Sitoudumme kirkkojen ylläpitämiseen ja monipuolistamme niiden käyttöä.  

Seurakunnan toimitilakysymykset ratkaistaan strategian liitteenä olevan kiinteistösuunnitelman mukaisesti.  

 

Strategia- ja kiinteistösuunnitelma tarkistetaan keväisin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä seminaarissa. Ensimmäinen tarkistus tehdään keväällä 2022. Kirkkovaltuuston hyväksymä strategia ohjaa siihen sisällytettyjen linjausten osalta viranhaltijoita talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitysten laatimisessa. Strategia antaa selkänojaa suurten kysymysten käsittelyyn ja tuo suunnitelmallisuutta päätöksentekoon. 

 

Kiinteistösuunnitelman pääkohdat:

Toteuttamissuunnitelma

      Suurimmat tiedossa olevat investointitarpeet strategiakaudella; kellotapulin paanukatto, seurakuntatalot, vainajien säilytystilat. Tavoite kiinteistöjen korjausvelan kattaminen strategiakauden aikana sekä kiinteistöjen tarpeellisuuden arviointi.  Rakennetaan seurakuntatalojen tilalle kokoontumistilat Alavus ja Töysä, kokonaisneliömäärän vähentäminen nykyisestä 1800 m2 – uudet yhteensä n. 700 m2, huomioiden tarpeelliset toiminnot.

       Kokonaisinvestointiarvio strategiakaudelle reilut 3,2 milj.€

       Investointien rahoitus; lainarahoitus, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen ja sijoitussalkun rahaksi muuttaminen. Mikäli lainan korkotaso nousee omaisuuden tuottoa suuremmaksi, niin silloin omaisuutta realisoidaan lisää.

 

18.12.2020 14.35