Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 21.4.2021

Kirkkoneuvosto päätti palkata suntion osa-aikaiseen toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 1.5.2021 alkaen Timo Harjun. Nykyinen suntio Jouni Pollari siirtyy eläkkeelle 1.7.2021 alkaen.

Alavuden seurakunnalla on ollut julkisessa myynnissä rivitalotontti Kirkkotien ja Karjalantie kulmauksesta, kiinteistön Grönborg 010–401–0045–0075 määräalasta tontti AR 15013. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy korkeimman tarjouksen tehneen Rakennus H. Yli-Hukka Oy:n 65.100 euron ostotarjouksen ja vie ostotarjouksen edelleen Lapuan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen alistettavaksi. 

Kirkkoneuvosto kokouksessaan hyväksyi ja allekirjoitti 24.3.2021 tilinpäätöksen vuodelta 2020, joka näytti kirjatun poistoeron 2.488,29€ jälkeen ylijäämää 54.183,44€. Kirkkoneuvosto päätti 24.3.2021, että tilikauden ylijäämää esitetään siirrettäväksi taseeseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä. 

Tilintarkastus on suoritettu maalis-huhtikuun 2021 aikana ja siitä on annettu lausunto.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle 24.3.2021 kirkkoneuvoston hyväksymän ja allekirjoittaman tilinpäätöksen vuodelta 2020 kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sekä esittää kirkkovaltuuston päätettäväksi vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilintarkastajien esittämällä tavalla. 

 

Alavuden seurakunnan kirkkoneuvosto kävi 21.4.2021 arviointikeskustelun yhteistaloustoimiston osalta ja pohti yhteistyön tulevaisuutta. Kirkkoneuvosto päätti ryhtyä valmistelemaan yhteistyöstä irtautumista. Yhteistaloustoimistossa ovat mukana Alavuden, Ilmajoen, Isonkyrön ja Kuortaneen seurakunnat. Yhteistaloustoimisto huolehtii talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisesta. Alavus on tehnyt sopimuksen yhteistyöstä vuonna 2017 ja aloittanut osaltaan yhteistyön 1.6.2018. Tavoitteena on ollut henkilöstön käytön tehostaminen ja kustannussäästöjen syntyminen. Alavuden seurakunta on ohjannut yhteistyöseurakuntiin noin 0,5 henkilötyövuotta. Yhteistyö on tuonut seurakunnalle taloushyötyä. Toisaalta henkilöstöresurssi on ollut ajoittain riittämätön yhteistoiminnan palveluiden toteuttamiseen. Alavuden seurakunnan osalta tilanne on myös muuttunut merkittävästi 4-5 vuoden aikana. Tällä hetkellä Alavuden seurakunta on käynnistämässä investointiohjelmaa, jossa investoidaan kiinteistöihin karkeasti rahasumma, joka vastaa puolta seurakunnan realisoitavissa olevasta varallisuudesta. Tämä on kriittinen 2-3 vuoden toimenpide, joka vaatii erityistä huomiota ja henkilöstöresurssia. Seurakunta on palkannut osa-aikaisen kiinteistöpäällikön, kuitenkin prosessien läpi viemiseen tarvitaan hallintojohtajan työpanosta enemmän kuin tällä hetkellä. Hallintojohtajan työstä on ohjautunut 25% yhteistaloustoimistoon. Irtautumisajankohta yhteistaloustoimistosta olisi vuodenvaihde 2022. Asia vaatii kirkkovaltuuston päätöksen.

22.4.2021 16.26