Uutislistaukseen

Kokoontumisrajoitukset ovat poistuneet

29.5.2021

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 28.5.2021 todennut, että Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevat kunnat ovat koronaepidemian perustasolla. Tämän vuoksi aluehallintovirasto ei tee niille enää päätöstä kokoontumisrajoituksista.

Perustason alueilla yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntatautilain    58 c pykälän mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten mahdollisuuden käsien puhdistamisen, riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella sisätiloissa voi järjestää enintään kymmenen hengen kokoontumisia ja rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 hengen kokoontumisia ajalla 29.5.–28.6.2021. Myös suurempia tilaisuuksia voi järjestää, jos terveysturvallisuus varmistetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hygieniaohjetta noudattamalla. 

LSSAVI:n määräys Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle 28.5.2021:

Tartuntatautilain58§päätös27_Pirkanmaa.pdf (avi.fi)

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toteaa, että vallitsevassa tilanteessa seurakuntien on mahdollista toteuttaa messuja ja muuta jumalanpalveluselämää. Seurakunnissa voidaan järjestää myös muita tilaisuuksia ja kokoontumisia turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Seurakuntien toimistot voidaan pitää avoinna normaaliin tapaan eikä työntekijöiden yhteen kokoontumiselle ole enää estettä. Alkavana kesänä on mahdollista järjestää leiri- ja retkitoimintaa. Seurakuntien ei ole omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät. Seurakunnissa määräysten ja suositusten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra.

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906).

Koronatilanne Lapuan hiippakunnan alueella on siis vakaalla perustasolla. Kuljemme kesää kohti toiveikkaina. Arkuus voi muuttua rohkeudeksi, väsymys kiitollisuudeksi, epäluottamus varmuudeksi ja ihmettely aktiivisuudeksi. Rukouksissa pyydämme, että myönteinen kehitys säilyisi ja vahvistuisi kaikkialla Suomessa ja maailmassa.

Siunausta alkavaa kesään,

Terhi Kaira, hiippakuntadekaani 

 

31.5.2021 10.41