Uutislistaukseen

Ajankohtaisia asioita seurakunnasta

Alavuden seurakunta on kilpailuttanut Töysän seurakuntatalon purku-urakoitsijat ja urakoitsijaksi tuli valittua alhaisimman hyväksytyn tarjouksen antanut Mevaset Oy,  kustannus 54.560 euroa. 

Töysän seurakuntakodin hankesuunnittelijat on myös kilpailutettu ja valituksi tulivat alhaisimmat hyväksytyt tarjoukset antaneet

    • arkkitehtisuunnittelu Motiivi Oy
    • Rakennesuunnittelu WSP Finland oy
    • LVIAS-suunnittelu Sweco Talotekniikka oy

Hankesuunnittelujen kokonaiskustannus 45.756 euroa.

Tavoitteena on päästä aloittamaan purkutöitä vielä tänä syksynä, samoin kuin uuden seurakuntakodin suunnitelmat tulevat käsittelyyn vielä loppu vuonna.

Alavuden seurakuntatalolta on siirrytty väistöön alakerran osalta keväällä 2019 ja yläkerran osalta tämän vuoden alusta. Tilojen osalta on selvitetty ja vertailu eri vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi. Alavuden kirkkovaltuusto on hyväksynyt joulukuulla 2020 strategian vuosille 2021-2026, samalla on käsitelty kiinteistöstrategiaa, jossa mainitaan nykyisistä seurakuntataloista luopuminen ja uusien toiminnan kannalta välttämättömien tilojen rakentaminen. Alavuden seurakuntatalon osalta on anottu purkulupaa, myönteinen purkulupa päätös on saatu. Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että Alavuden seurakuntatalo ja vanha virasto ja rivitalo puretaan. Vanhalta virastolta on siirrytty uusiin Kirkkopihan tiloihin vuonna 2016, tämän rakennuksen osalta purkulupa on jo aiemmin myönnetty.  Kirkkoneuvosto myös esittää valtuustolle, että em. purku-urakat kilpailutetaan ja että käynnistetään uuden seurakuntatalon hankesuunnittelu. 

Kirkkoneuvosto käsitteli yhteistaloustoimiston sopimusta ja neuvosto esittää valtuustolle, että yhteistaloustoimiston sopimus irtisanotaan 1.1.2022 lukien. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteistaloustoimistoon annettua työpanosta palautuu seurakuntaan hallintojohtajan osalta 25% ja toimistosihteerin osalta 20% työpanoksen verran.

Kirkkovaltuuston jäsen Santtu Peltomäki pyytää eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi, hänen tilalleen esitetään Olavi Hankaniemeä.

Kirkkovaltuusto kokoustaa 1.9.2021.

31.8.2021 18.44