Uutislistaukseen

Töysän seurakuntakodin suunnitelmat

Kirkkovaltuusto päätti 15.12.2021 hyväksyä yksimielisesti Töysän seurakuntakodin, julkisivuvaihtoehto II (kartanomalli) mukaiset pääpiirustukset ja antaa kirkkoneuvostolle valtuudet muuttaa vähäisissä määrin pääpiirustuksia. Urakkatarjoukset tulee pyytää kahdesta eri vaihtoehdosta, neliömäärä liitteen mukaisesta pohjasta sekä 20–30 neliötä pienemmästä vaihtoehdosta.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 8.6.2021 päättänyt käynnistää Töysän seurakuntakodin hankesuunnittelun ja kirkkoneuvosto on hyväksynyt hankesuunnittelijat 19.8.2021. Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy:n laatimat arkkitehtiluonnokset koskien Töysän seurakuntakotia on käsitelty kirkkoneuvostossa, kirkkovaltuuston ja alueneuvoston yhteisessä iltakoulussa sekä työntekijöiden kanssa työneuvotteluissa. Esiin tulleiden muutosehdotuksien pohjalta on laadittu havainne- ja pohjakuvat. Motiivin laatima kustannusarvio perustuu Haahtelan kustannustietoihin. Kustannusarvio, joka on laskettu 1/2022 tasoon on 683.452 € sisältäen arvonlisäveron. Tavanomainen piharakentaminen ja suunnittelutyö sisältyvät kustannusarvioon, rakennuttajakustannukset (seurakunnan rakennuttajainsinööri) eivät sisälly kustannusarvioon. 

Alla linkit kuviin:

Havainnekuva Kirkon suunnasta

Havainnekuva Lehtimäentien suunnasta

Asemapiirros

Pohjapiirros

17.12.2021 15.11