Uutislistaukseen

Koronarajoitukset 26.12.2021-23.1.2022

23.12.2021

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 23.12.2021 päätöksen, jolla se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella on voimassa aiemmat määräykset, joilla kielletään yli 50 (viisikymmentä) hengen yleisötilaisuudet.

Etelä-Pohjanmaata koskeva määräys on voimassa 26.12.2021–23.1.2022

Keski-Suomea koskeva määräys 6.12.2021 – 5.1.2022.

Vaasan sairaanhoitopiirin aluetta koskeva määräys 20.12.2021–19.1.2022.

***

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli antaa aluehallintoviraston päätöksen johdosta seuraavat ohjeet Lapuan hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa samalla ajalla kuin kutakin aluetta koskevat aluehallintoviraston määräykset.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät suoraan koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailut.

Tuomiokapituli ohjeistaa seurakuntia rajoittamaan osallistujamääriä seuraavasti: Jos jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan osallistuu yli 20 (50) henkeä, tilaisuuteen voidaan ottaa enintään 1/3 tilaan hyväksytystä enimmäisosallistujamäärästä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 600 hengen kirkkotilaan voidaan ottaa enintään 200 ihmistä. Seurakunnan tulee selkeästi ohjata osallistujien sijoittumista tilaan siten, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Vaikeutuneessa koronatilanteessa yhteislaulun vähentämistä tulee harkita. Jumalanpalvelusten välittämistä seurakunnan sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona.

Kaikille tilaisuuksiin osallistuville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Koronapassi

Kansallisen lainsäädännön pohjalta koronapassin käyttöön ottaminen ei ole mahdollista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa. Seurakunta voi halutessaan ottaa koronapassin käyttöön tilaisuuksissa, jotka eivät ole tavanomaista uskonnonharjoittamista ja joita koskevat aluehallintoviraston määräämät rajoitukset. Tällaisia tilaisuuksia ovat muun muassa konsertit ja esitykset. Asiasta on ohjeistettu tarkemmin 3.12.2021.

Hallitus valmistelee tartuntatautilakiin perustuvaa asetusta, joka keskeyttäisi koronapassin käytön kolmeksi viikoksi 28.12. alkaen tilaisuuksissa, jotka on määritelty "kohtalaisen ja merkittävän riskin tilanteiksi". Vähäisen tartuntariskin toiminnot voi jatkossakin pitää auki koronapassilla. Yhteislaulutapahtumat ja suurkuorotoiminta on määritelty merkittävän riskin tilanteiksi, yli 10 hengen kuorolaulu puolestaan kohtalaisen riskin tilanteeksi. Myös seurakuntien tulee huomioida tämä omassa toiminnassaan. Mikäli asetus annetaan, Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien järjestäminen koronapassilla ei ole mahdollista 28.12. jälkeen.

Seurakunnan hallinnon kokoukset ja työtehtävät

Kokoontumisrajoitukset eivät koske julkisyhteisön virallisia tilaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kirkkovaltuuston kokoukset. Etätyötä suositellaan niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Seurakuntia kehotetaan seuraamaan kuntien viranomaisten antamia määräyksiä, jotka voivat olla alueellisia määräyksiä tiukempia. Seurakunnissa määräysten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra.

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen antaa joulun aikaan ja välipäivinä hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012)

Päätös+Etelä-Pohjanmaan+sairaanhoitopiiri+23.12.2021+(1).pdf (avi.fi)

Päätös+Vaasan+sairaanhoitopiiri+16.12.2021.pdf (avi.fi)

Päätös+Keski-Suomen+sairaanhoitopiiri+3.12.2021.pdf (avi.fi)

23.12.2021 15.08