Uutislistaukseen

Koronarajoitukset 17.1.-7.2.2022

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.1.2022 päätöksen, jolla se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella yli 10 hengen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Rajatuissa ulkotiloissa voi kokoontua 20 henkilöä. Linkki: Päätös+EPSHP+14.1.2022,+LSSAVI_485_2022.pdf

Muiden Lapuan hiippakunnan alueiden osalta AVI:n uudet määräykset tullaan antamaan viikon 3 aikana. Tuomiokapitulin ohje päivitetään, kunhan AVI on tehnyt ensi viikolle sijoittuvat muita alueita koskevat päätökset.

Tässä kohtaa viitataan voimassa oleviin ohjeisiin, jotka on annettu 31.12.2021 ja 4.1.2022.

Nopeasti ja voimakkaasti heikentyneessä epidemiatilanteessa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan aluehallintoviraston määrittelemää enimmäisosallistujamäärää (10/20 hlö) kaikessa toiminnassaan.

Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa voidaan nostaa osallistujamäärää jonkin verran pastoraalisen harkinnan perusteella, muutoin Etelä-Pohjanmaan alueen seurakunnissa järjestettävien tilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkeen 17.1.-7.2.2022 välisenä aikana.

Rajoitus ei koske lasten ja nuorten säännöllistä kerhotoimintaa vakiintuneissa ryhmissä, mikäli kokoontumistilaan liittyvät terveysturvallisuusvelvoitteet pystytään täyttämään.

17.1.2022 12.21