Uutislistaukseen

Koronarajoitukset 5.-18.2.2022

3.2.2022

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään 3.2.2022 antanut Lapuan hiippakunnan aluetta koskevia määräyksiä. Päätösten mukaan Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueella voidaan sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on enintään 50 % käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä. Keski-Suomessa istumapaikoista saa täyttää vastaavasti 75 % Määräykset ovat voimassa 5.2.2022 – 18.2.2022.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan aluehallintoviraston määräystä tilakohtaisesta, istumapaikkoihin sidotusta, enimmäisosallistujamäärästä edellä mainittuna ajanjaksona.

Näiden määräysten suuntaista määräystä odotetaan annettavaksi lähipäivinä myös Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle. Määräyksen antamisen jälkeen Pohjanmaan rovastikunnan seurakuntia kehotetaan sitä noudattamaan.

Tarkennuksena termiin ’osoitettu istumapaikka’ tuomiokapituli toteaa, että seurakunnan tilaisuuksissa jokaisella osallistujalla täytyy olla mahdollisuus istua, mutta istumapaikkojen ei ole pakko olla numeroituja tai erikseen tietylle henkilölle määritettyjä.

Seurakunnissa tulee edelleen noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

***

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906).

 

KSSHP+Päätös+TTL+58+§+3.2.2022.pdf (avi.fi)

EPSHP+TTL+58+§+Päätös+3.2.2022.pdf (avi.fi)

PSHP+TTL+58+§+Päätös+3.2.2022.pdf (avi.fi)

 

 

4.2.2022 11.37