Vammaistyö

Vammaistyön perusta on kristillinen ihmiskäsitys. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja jokainen ihminen on ainutkertainen. Kirkon vammaistyön tehtävänä on auttaa kristillisessä kasvatuksessa ja tukea kaikkia ihmisiä löytämään seurakuntayhteys. Tuemme eri vammaisryhmien omaa tasavertaista toimijuutta ja osallistumista seurakunnassa. Jokainen voi omana itsenään olla rakentamassa suvaitsevaista ja lähimmäistä huomioivaa kotiseurakuntaa.

 

Kaksi ihmistä istuvat vastakkain kädet toistensa käsien päällä.