Vammaistyö

Vammaistyön perusta on kristillinen ihmiskäsitys. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja jokainen yksilö on ainutkertainen. Kirkon vammaistyön tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kaikille ihmisille kristillinen kasvatus ja elävä seurakuntayhteys. Tuemme eri vammaisryhmien omaa tasavertaista toimijuutta ja osallistumista seurakunnassa. Kukin voi omana itsenään olla rakentamassa suvaitsevaista ja lähimmäistä huomioivaa kotiseurakuntaa.