Yhteisvastuukeräys 

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja välittämisen kansanliike. Keräysvaroin autetaan heikoimmassa asemassa olevia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. 4.2.2024 alkava Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten psykososiaalisen tuen lisäämiseksi.


Vuoden 2024 Yhteisvastuukeräys auttaa Suomessa ja maailmalla nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään.

Yksinäisyys satuttaa yhä useampaa nuorta

Keräystuotosta 40 prosenttia kohdistetaan HelsinkiMissiolle ja Suomen evankelisluterilaisille seurakunnille nuorten hyväksi tehtävään työhön. HelsinkiMission valtakunnallinen School to Belong -ohjelma auttaa kouluyhteisöä ympäri Suomen tunnistamaan ja lievittämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjoaa työkaluja yksinäisyyden puheeksi ottamiseen ja siihen puuttumiseen. Ohjelman tavoitteena on koko koulun osallistaminen yksinäisyyden torjuntaan. Nuorten kriisipiste tarjoaa matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua.  Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa keräysvaroja suunnataan paikallisten nuorten tukemiseen sekä muuhun oman alueen auttamistyöhön.  

Koulutusta ja tukea kriisialueiden uhreille  

Tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, josta tuetaan humanitaarisen avun muodossa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä maailman katastrofien keskellä. Avustustarpeiden syitä ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), aseelliset konfliktit ja äkilliset onnettomuudet.  

Tämän vuoden kampanjaesimerkkinä on Kirkon Ulkomaanavun työ koulutuksen saatavuuden parantamiseksi Ugandan pakolaisasutusalueilla. Ugandassa asuu yhteensä 1,5 miljoonaa pakolaisena maahan tullutta ihmistä. Koulutushankkeilla rakennetaan uusia luokkahuoneita, tuetaan kouluun paluuta, jaetaan oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia sekä lisätään tietoa koulutuksen tärkeydestä. Tukemalla lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja tarjoamalla ammatillista koulutusta mahdollistetaan pakolaisina saapuneille nuorille valoisampi tulevaisuus ja kestävä toimeentulo. 

Kirkkopalvelujen keräysluvat
RA/2020/639 ja ÅLR/2022/9229

Lahjoita Yhteisvastuukeräykseen!

Tilaamalla kuivakakun tuet Alavuden seurakunnan Yhteisvastuukeräystä

Tilausohjeet ja kakkujen ainesluettelot löytyvät alta.

Poimintoja blogeista