Kummitoiminta

Varhaisnuorityön kummikohde on lasten turvakoti Dikoni Venäjällä. Turvakoti antaa syrjäytyneille ja vaikeista perhetilanteista tuleville lapsille mahdollisuuden elää ja kasvaa turvallisissa oloissa. Turvakodin tehtävä on tukea myös perheitä, jotka elävät vaikeissa elämäntilanteissa. Vaikka lapsi asuu Dikonissa, yhteydenpito vanhempiin säilyy. 

Dikonissa asuu tällä hetkellä 25 lasta, he ovat iältään 1,5-18-vuotiaita. Dikoni on vuorokauden ympäri auki oleva turvakoti. Lapsia tuetaan koulunkäuntiin, harrastuksiin, he osallistuvat pyhäkouluun ja saavat tarvitsemaansa hoitoa. Myös lasten perheitä tuetaan kokonaisvaltaisesti.

Lasten tilanne Viipurissa on edelleen vaikea. Avun tarpeessa olevat lapset voivat olla orpoja, vanhempiensa hylkäämiä, entisiä lastenkotilapsia tai siirtolaisten lapsia.  Siirtolaisperheiltä puuttuu usein henkilöpaperit, ja sen vuoksi lapset eivät pääse kouluun.​

Kummikohdetta tuetaan talousarviovaroin sekä tapahtumatuotoilla, mm. korvapuustimyyjäiset. Tärkein tapa muistaa kummikohdetta on rukoilla heidän puolestaan. 

(Tiedot on koottu Suomen Lähetysseuran kotisivuilta.)