Kummitoiminta

Varhaisnuorityön kummikohde on lasten turvakoti Dikoni Venäjällä. Turvakoti antaa syrjäytyneille ja vaikeista perhetilanteista tuleville lapsille mahdollisuuden elää ja kasvaa turvallisissa oloissa. Turvakodin tehtävä on tukea myös perheitä, jotka elävät vaikeissa elämäntilanteissa. Vaikka lapsi asuu Dikonissa, yhteydenpito vanhempiin säilyy. 

Dikonissa asuu tällä hetkellä 15 lasta, he ovat iältään 3-15-vuotiaita. Lapset käyvät turvakodista käsin tavallista koulua ja heitä kannustetaan harrastuksiin. Tavoitteena on, että lapset voivat palata kotiin perheen tilanteen selkiydyttyä.

Lasten tilanne Viipurissa on edelleen vaikea. Avun tarpeessa olevat lapset voivat olla orpoja, vanhempiensa hylkäämiä, entisiä lastenkotilapsia tai siirtolaisten lapsia.  Siirtolaisperheiltä puuttuu usein henkilöpaperit, ja sen vuoksi lapset eivät pääse kouluun.​

Kummikohdetta tuetaan talousarviovaroin sekä lasten leirien kummikolehdilla ja löhetyskolehdilla leirien päätöstilaisuuksissa. Tärkein tapa muistaa kummikohdetta on rukoilla heidän puolestaan. 

(Tiedot on koottu Suomen Lähetysseuran esitteestä.)