Kummitoiminta

Varhaisnuorityön kummikohde on lasten turvakoti Dikoni Venäjällä

Tukea tarvitaan myös lähellä. Kummina autamme vaikeissa oloissa eläviä lapsia Viipurissa ja tukea heitä kasvamaan parempaan huomiseen.

Apua perheiden vaikeuksiin.

Lasten tilanne Viipurissa on usein edelleen vaikea. Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset ongelmat, kuten perheväkivalta, alkoholismi, työttömyys ja yksinhuoltajuus aiheuttavat köyhyyttä. Turvakoti Dikoni antaa syrjäytyneille ja vaikeista perhetilanteista tuleville lapsille mahdollisuuden elää ja kasvaa turvallisissa oloissa. Turvakodin tehtävänä on tukea myös perheitä, jotka elävät hankalissa elämäntilanteissa. Keskus on auki ympäri vuorokauden. Dikoni syntyi Lahden Diakoniasäätiö vuonna 1997 Viipurissa aloittaman katulapsiprojektin pohjalta. Myöhemmin Dikoni on toiminut sekä päiväkeskuksena että lasten ympärivuorokautisena kotina. Inkerin kirkolle turvakoti siirtyi vuonna 2010, jolloin myös Suomen Lähetysseura alkoi tukea sitä. 


Dikonissa asuu reilut parikymmentä lasta, jotka ovat iältään 3–15-vuotiaita. Tukea saa vuosittain noin 60 perhettä. Lapset käyvät turvakodista käsin tavallista koulua, ja heitä kannustetaan harrastuksiin. Tavoitteena on, että lapset voivat palata kotiinsa perheen tilanteen selkiydyttyä. Avun tarpeessa olevat lapset voivat olla orpoja, vanhempiensa hylkäämiä, entisiä lastenkotilapsia tai entisen Neuvostoliiton alueelta tulevien siirtolaisten lapsia. Siirtolaisperheet ovat usein paperittomia. Monesti heiltä puuttuvat kaikki oikeudet, esimerkiksi lapsilta oikeus päästä kouluun. Dikonissa on yhteensä 12 työntekijää, lastenhoitajia, psykologi ja juristi. Yhteistyötä tehdään lastensuojeluviranomaisten ja koulujen kanssa. Toiminnan perustana on kristillinen kasvatus. Dikonin toimintatapa on uudenlainen Venäjällä. Turvakoti pyrkii toimimaan mallina valtiolle siinä, että lapsia ei onnettomuuden tai kriisin tullen heti sijoitettaisi lastenkotiin. Perhettä tuetaan niin, että lapsi voi palata kotiin, kun perheen tilanne sen sallii.


Iloa kesäleireiltä


Perustoiminnan lisäksi Dikoni järjestää lapsille vuosittain kesäleirin. Dikonin lasten lisäksi leirille voi osallistua muita vaikeassa elämäntilanteessa olevien perheiden lapsia. Leirillä lasten minäkuvaa tuetaan ja pidetään tärkeänä sitä, että lapset oppivat käyttäytymään hyvin, ottamaan muut huomioon ja tekemään oikeita päätöksiä elämässään. Dikonin nuoret ovat saaneet ohjausta toimiakseen leireillä isosena. Tämä tehtävä merkitsee heille paljon ja he hoitavat sen vastuullisesti. Monelle lapselle leiri merkitsee myönteisiä kokemuksia, joita he eivät muuten saisi. Kummien tuella se on mahdollista.

Kummikohdetta tuetaan talousarviovaroin sekä tapahtumatuotoilla, mm. korvapuustimyyjäiset. Tärkein tapa muistaa kummikohdetta on rukoilla heidän puolestaan. 

Suomen lähetysseuran logo