Tietosuojaselosteet

EU:n tietosuoja-asetus astuu velvoittavana voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksella on kaksi tavoitetta: Turvata EU-kansalaisten henkilötietoja sekä turvata EU:n sisämarkkinoita.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Seurakunnan tietosuojavastaava

Kirkon Keskusrekisterin IT-alueen tietosuojavastaavan tehtäviä hoitaa Kirkkohallituksen lakimies Mikko Tähkänen, mikko.tahkanen@evl.fi.

 

Alavuden seurakunta on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen mukaisia velvollisuuksia ja rekisteröityjen oikeuksia kaikissa toimissaan. Tahdomme sitoutua tietosuoja-asetuksen tavoitteisiin ja järjestää tietosuojatyö asianmukaisesti. Rekisteri- eli tietosuojaselosteet kertovat seurakunnassa olevat henkilörekisterit ja miksi niitä tarvitaan seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa. Tietosuojatyöhön kuuluvat tietosuojapolitiikka, tietoturvapolitiikka ja -määräykset, seloste käsittelytoimista, tietosuojaselosteet, henkilötietojen käsittelyohjeet, prosessikaaviot rekisteröityjen oikeuksista. Julkishallinnolle on valmisteilla GDPR-itsearviointityökalu tietosuojatyön tiekartaksi, joka helpottaa suunnittelua ja seurantaa. Lisäksi tietosuojatyön dokumentaatioon kuuluvat tietosuojavastaavan päiväkirja ja tietotilinpäätös.

 

Alavuden seurakunnan tietosuojaselosteita

Esirukouspyynnön tietosuojaseloste

Palautelomakkeen tietosuojaseloste

Vapaaehtoispankin tietosuojaseloste

Varhaisnuorisotyön ilmoittautumisten tietosuojaseloste

Keskusteluapualomakkeen tietosuojaseloste

 

Täydellinen lista selosteista saatavilla kirkkoherranvirastosta.