Hallinto

Seurakunnassa valitaan neljän vuoden välein luottamushenkilöt seurakuntavaaleissa. Seurakuntavaalit käytiin syksyllä 2022, jolloin kirkkovaltuustoon valittiin 23 jäsentä. Valitun kirkkovaltuuston toimikausi on 2023-2026.

Kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Siihen kuuluu 1.1.2023 alkaen 23 jäsentä. Kirkkovaltuuston keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kirkollisverosta päättäminen, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen hyväksyminen sekä investoinneista ja kiinteistökaupoista päättäminen.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on seurakunnan toimielin. Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden välein. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Seurakunnan johtoryhmän kokoonpano: virkansa puolesta kirkkoherra, hallintojohtaja ja aluekappalainen, luottamushenkilöistä johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajisto.

Töysän alueneuvosto

Töysän alueen seurakuntatyötä tukemaan on perustettu 2013 alueneuvosto. Alueneuvoston vastuulla on muun muassa johtaa aluekappalaisen kanssa Töysän alueen seurakunnallista toimintaa, edistää sen hengellistä elämää, tehdä kirkkoneuvostolle Töysän alueen seurakuntatyön erityistarpeita koskevia toiminta- ja määrärahaehdotuksia, laatia raportti Töysän alueen toiminnasta seurakunnan toimintakertomukseen, päättää Töysän kirkon jumalanpalveluskolehtien kohteista ns. vapaina kolehtipyhinä, kuulla seurakuntalaisia Töysän alueen toimintaa koskevissa asioissa sekä käsitellä sille osoitetut aloitteet. 

 

Lisätietoja

Kirkkoherra Kalle Peltokangas

Hallintojohtaja Hannele Hannuksela