Medialle


Alavuden seurakunnan viestinnästä vastaa kirkkoherra. Tietoja jutuntekoon saat myös seurakunnan työalojen eri vastuuhenkilöiltä. Seurakunnan tiedotus ja viestintä auttaa myös tarvittavien taustatietojen ja haastateltavien etsimisessä.

Lisätietoa: Kirkkoherra Jussi Peräaho p. 040 710 4042, jussi.peraaho@evl.fi.