Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 8.6.2022 päätöksiä

Kirkkoneuvoston 8.6.2022 päätöksiä:

Kirkkoneuvosto päätti viedä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi investointimäärärahan nostamisen Alavuden uuden, Haverin hautausmaan uuden osion aluspalkkien asentamisen osalta 30.000 eurosta 60.000 euroon.

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Alavuden uuden, Haverin hautausmaan H5-alueen aluspalkkien asentamisen ja selvittää H2-alueen käytettävyyden ja mahdollisten testipalkkien asentamisen mielekkyyttä. Edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy investointimäärärahan muutoksen

Kirkkoneuvosto käsitteli Töysän seurakuntakodin hankesuunnittelun tilannetta.

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n antaman tarjouksen Alavuden seurakuntatalon suunnittelusta.

Kirkkoneuvosto päätti viedä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin päivitetyn sopimuksen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Alavuden seurakunnan valmiussuunnitelman sekä kirkkokolehdit Alavuden ja Töysän kirkoissa syys-joulukuu 2022.                

Kirkkoneuvosto päätti palkata X.X. lastenohjaajan toimeen 15.8.2022 alkaen toistaiseksi, toimenkuvaan sisältyy lastenohjaajan tehtäviä 60% ja keittiön apuemännän tehtäviä 40%.

Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelua kirkkoherran virkajärjestelyistä. Kirkkoherra Jussi Peräaho on valittu Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherraksi ja tuomiorovastiksi 29.5.2022 Lapualla toimitetussa vaalissa. Vaali saa lainvoiman heinäkuussa.

14.6.2022 15.00