Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 31.8.2022

Alavuden seurakunnan kirkkoneuvoston kokous 31.8.2022:

Töysän seurakuntakodin 238 neliön mukaisten piirustusten urakkatarjouksien määräaika oli 22.8.2022 klo 16.00, määräaikaan mennessä tarjouksen jätti Rakennusliike Ruuhilehto Oy. Kirkkoneuvosto päätti jatkaa neuvottelumenettelyä urakkatarjouksen antaneen Rakennusliike Ruuhilehto Oy:n kanssa. Rakennustarvikkeiden hintakehitystä seurataan ja tarkistetaan investoinnin aikataulua vielä vuoden 2022 aikana. Kirkkoneuvosto päätti viedä kirkkovaltuustolle tiedoksi Töysän seurakuntakodin hanketilanteen.

 

Kirkkoneuvosto keskusteli Alavuden seurakuntatalon pääpiirustuksista ja päätti ilmoittaa muutostarpeet arkkitehdille sekä viedä suunnittelutilanteen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Materiaalihintakehityksestä johtuen investoinnin aikataulusuunnitelmaa tarkastellaan myöhemmin uudelleen.

 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi ja päätti viedä kirkkovaltuustolle tiedoksi talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.6.2022 sekä sijoituskatsauksen 30.6.2022.

 

Kirkkoneuvosto päätti pyytää lainatarjoukset seurakuntakodin ja seurakuntatalon rahoituksesta.

 

Kirkkoneuvosto päätti julkaista tarjouspyynnön Hilmassa Alavuden seurakuntatalon ja vanhan viraston/rivitalon purku-urakasta.

 

Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuuston 22.6.2022 pitämän kokouksen kaikki päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia.

 

Kirkkoneuvosto päätti viedä kirkkovaltuustolle tiedoksi kirkkoherra Jussi Peräahon irtisanoutumisen Alavuden seurakunnan kirkkoherran virasta 1.10.2022 lukien.

 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn sielunhoidon sopimuksen.

 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee aluekeskusrekisterin johtokuntaan jäseneksi hallintojohtaja Hannele Hannukselan ja varalle vt. kirkkoherran.

2.9.2022 13.17