Uutislistaukseen

Ympäristödiplomi vuodeksi 2025

Kirkon ympäristödiplomia tavoitellessaan seurakunta on sitoutunut kirkon ympäristötyöhön. Suomen evankelis-luterilainen kirkko pyrkii hiilineutraliuteen vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa, että seurakuntien kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret kuin niiden omistamien maiden hiilinielut, tai että päästöt kompensoidaan. Käytännössä pääpaino on kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Kirkon ympäristödiplomin mukaiset toimet tukevat kirkon energia- ja ilmastostrategian toteutumista ja täydentävät sitä huomioiden myös muut ympäristöasiat.

Seurakunnan ympäristötyöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran syksyllä 2023. Keväällä 2024 kirkkoneuvosto on valinnut seurakunnan ympäristövastaavaksi Mari Järvisen. Ympäristövastaava koordinoi seurakunnan oman ympäristökatselmuksen tekoa ja seuraa ympäristöohjelman toteuttamista sekä puuttuu esille tuleviin ympäristöepäkohtiin.

Lue lisää: https://www.alavudenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/kestava-kehitys

8.2.2024 17.33