Uutislistaukseen

Päivitetty Koronaohje 12.8.2021

Seurakunnan toimintaan voi edelleen osallistua. Huolehdimme tilaisuuksien terveysturvallisuudesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen (12.8.2021) mukaisesti. Tämä tarkoittaa riittävien etäisyyksien varmistamista, mahdollisuutta käsien puhdistamiseen ja vahvaa suositusta maskien käyttämiseen. Tervetuloa jälleen tilaisuuksiin! Lue tarkemmin Lapuan hiippakunnan ohjeesta.

*** 

Jakelu: seurakuntien viralliset sähköpostiosoitteet, kirkkoherrat, tuomiokapitulin henkilöstö

13.8.2021, korvaa 11.8.2021 annetun ohjeen

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut määräykset, jolla se kieltää Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien sekä Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Äänekosken kuntien alueella yli kymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Rajatuissa ulkotiloissa osallistujien suurin sallittu määrä on 50 henkilöä. Mainitut osallistujamäärät ylittäviä tilaisuuksia on mahdollista järjestää edellyttäen, että niissä voidaan varmistaa turvallisuus noudattamalla OKM:n ja THL:n 31.5.2021 antamaa ohjetta. Linkit määräyksiin ovat tämän ohjeen lopussa.

Hiippakunnan kaikissa seurakunnissa on syytä tutustua OKM:n ja THL:n toukokuussa päivitettyyn ohjeeseen:

OKM:n ja THL:n ohje koronatartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä 31.5.2021

Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Äänekosken kuntien alueella on voimassa tartuntatautilain pykälä 58 d eli turvavälipäätös. Sen perusteella toimijoiden on varmistettava, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Linkit määräyksiin lopussa.

Seurakuntia kehotetaan seuraamaan kuntien viranomaisten antamia määräyksiä, joita voidaan antaa nopeastikin ja jotka voivat olla alueellisia määräyksiä tiukempia.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toteaa, että vallitsevassa tilanteessa seurakuntien on mahdollista toteuttaa jumalanpalveluselämää ja muuta seurakunnallista toimintaa AVI:n määräyksen mainitsemat turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Seurakuntien ei ole omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät.

Seurakunnissa määräysten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra.

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906).

LSSAVI:n päätös tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle 10.8.2021 Määräys on voimassa 12.8.–8.9.2021.

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle 12.8.2021  Määräys on voimassa 13.8.–9.9.2021.

Tartuntatautilain 58 § päätös Pirkanmaa 30.7.2021 Määräys on voimassa 12.8.–8.9.2021.

LSSAVI:n päätös Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Äänekosken kuntien alueelle 11.8.2021 LSSAVI/11889/2021  Määräys on voimassa 13.8. – 9.9.2021.

Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Äänekosken kuntien alueelle 11.8.2021  Määräys on voimassa 13.8.–9.9.2021.

LSSAVI:n päätös tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle 30.7.2021 Määräys on voimassa 5.–29.8.2021.

13.8.2021 11.52