Uutislistaukseen

Koronarajoitukset 6.12.2021-5.1.2022

Jakelu: kirkkoherrat, seurakuntien viralliset sähköpostit, tuomiokapitulin henkilöstö

3.12.2021

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 3.12.2021 päätöksen, jolla se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kielletään yli 20 (kahdenkymmenen) hengen yleisötilaisuudet. Näissä päätöksessä asetettu osallistujamäärää koskeva rajoitus ei koske yleisötilaisuuksia, joissa otetaan käyttöön koronapassi. Linkit päätöksiin ohjeen lopussa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston aiempi määräys ajalle 27.11.–19.12.2021 pysyy voimassa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Päätöksellä kielletään kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 (sata) henkilöä ja joissa

1) on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai

2) on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

***

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli antaa aluehallintoviraston päätöksen johdosta seuraavat ohjeet Lapuan hiippakunnan seurakunnille, jotka sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueella. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa ajalla 6.12.2021–5.1.2022.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien seurakuntien osalta on voimassa tuomiokapitulin 26.11.2021 antama ohje, joka on voimassa 27.11.–19.12.2021.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät suoraan koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailut.

Tuomiokapituli ohjeistaa seurakuntia rajoittamaan osallistujamääriä seuraavasti: Jos jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan osallistuu yli 50 (20) henkeä, tilaisuuteen voidaan ottaa enintään 1/3 tilaan hyväksytystä enimmäisosallistujamäärästä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 600 hengen kirkkotilaan voidaan ottaa enintään 200 ihmistä. Seurakunnan tulee selkeästi ohjata osallistujien sijoittumista tilaan siten, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Vallitsevassa epidemiatilanteessa jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien määrää tulee lisätä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi jumalanpalvelusten välittämistä seurakunnan sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona.

Kaikille tilaisuuksiin osallistuville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Koronapassi

Kansallisen lainsäädännön pohjalta koronapassin käyttöön ottaminen ei ole mahdollista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa.

Seurakunta voi halutessaan ottaa koronapassin käyttöön tilaisuuksissa, jotka eivät ole tavanomaista uskonnonharjoittamista ja joita koskevat aluehallintoviraston määräämät rajoitukset. Tällaisia tilaisuuksia ovat muun muassa yhteislaulutilaisuudet, konsertit, esitykset ja myyjäiset. Aluehallintoviraston mukaan myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia.

Jos seurakunta päättää ottaa koronapassin käyttöön tietyssä tilaisuudessa, tilaan ei saa päästää osallistujia ilman todistusta. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset. Koronapassin voi lukea THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija -sovelluksella tai manuaalisesti ilman sähköistä lukijaohjelmaa. Henkilötodistuksia ei ole tarpeen esittää seurakuntien tiloissa järjestettävien tapahtumien yhteydessä. Seurakuntien tulee tiedottaa etukäteen aktiivisesti koronapassin käyttöönotosta sekä siitä, missä tilaisuuksissa koronapassia edellytetään ehtona osallistumiselle. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ohjeen koronapassin käyttöönotosta (linkki alla).

Seurakunnan hallinnon kokoukset ja työtehtävät

Kokoontumisrajoitukset eivät koske julkisyhteisön virallisia tilaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kirkkovaltuuston kokoukset. Niissä ei voida ottaa käyttöön koronapassia. Lisäksi on huomioitava, että lainsäädäntö ei mahdollista koronapassin tarkistamista työtehtävissä olevilta työntekijöiltä. Etätyötä suositellaan niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Seurakuntia kehotetaan seuraamaan kuntien viranomaisten antamia määräyksiä, jotka voivat olla alueellisia määräyksiä tiukempia. Seurakunnissa määräysten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra.

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906).

Päätös+Keski-Suomen+sairaanhoitopiiri+3.12.2021.pdf (avi.fi)

Päätös+Etelä-Pohjanmaan+sairaanhoitopiiri+3.12.2021.pdf (avi.fi)

Päätös+Pirkanmaan+sairaanhoitopiiri+3.12.2021.pdf (avi.fi)

Päätös+Vaasan+sairaanhoitopiiri+25.11.2021.pdf (avi.fi)

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille 26.11.2021 | Lapuan hiippakunta

STM:n ohje koronapassin käyttöönotosta 24.11.2021

7.12.2021 12.37