Uutislistaukseen

Tuomiokapitulin ohje koronarajoituksista 23.1.2022 saakka

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 31.12.2021 päätökset, jolla se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Vaasan sairaanhoitopiirien alueella yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja Keski-Suomen alueella yli 20 hengen yleisötilaisuudet. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella on voimassa yli 20 hengen yleisötilaisuuksien kielto. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella yleisötilaisuudet on kokonaan kielletty.

Etelä-Pohjanmaata koskeva määräys on voimassa 26.12.2021–23.1.2022;

Keski-Suomea ja Vaasan sairaanhoitopiirin aluetta koskeva määräys 3.1.2021–31.1.2022;

Pirkanmaata koskeva määräys 25.12.2021–7.1.2022.

Lisäksi valtioneuvosto on 28.1.2021 hyväksynyt asetuksen, jonka nojalla koronapassia ei voida käyttää yleisötilaisuuksissa kokoontumisrajoituksista vapautumiseen ajalla 30.12.2021–20.1.2022 niillä alueilla, jotka ovat leviämisvaiheessa. Kyseessä on poikkeuksellisen epidemiatilanteen edellyttämä tilapäinen sääntely, jolla pyritään vähentämään lähikontakteja ja siten hillitsemään taudin nopeaa leviämistä.

***

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli antaa aluehallintoviraston määräysten johdosta seuraavat ohjeet Lapuan hiippakunnan kaikille seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 3.1.2022 alkaen samalla ajalla kuin kutakin aluetta koskevat aluehallintoviraston määräykset. Tiukentuneen ohjeen antaminen on arvioitu välttämättömäksi kokonaisturvallisuuden ja ihmisten terveyden edistämiseksi.

Nopeasti ja voimakkaasti heikentyneessä epidemiatilanteessa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan aluehallintoviraston määrittelemää enimmäisosallistujamäärää (10/20 hlö) kaikessa toiminnassaan.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin, jotka on hoidettava kaikissa olosuhteissa. Seurakuntalaisella tulee olla mahdollisuus olla fyysisesti läsnä jumalanpalveluksissa. Osallistujamäärä rajoitetaan 10/20 henkeen.

Seurakunnan tulee selkeästi ohjata osallistujien sijoittumista tilaan siten, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Jumalanpalvelukset on mahdollista pitää messuina tai sanajumalanpalveluksina. Yhteislaulun vähentämistä tulee harkita. Kaikille tilaisuuksiin osallistuville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Tuomiokapituli muistuttaa, että jumalanpalvelukset striimataan vain suorana ja lähetetään netissä seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin, paikalliset olosuhteet ja resurssit huomioon ottaen.

Kirkolliset toimitukset järjestetään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.

Kirkkojen aukiolo yksityistä hiljentymistä, rukousta ja keskusteluapua varten on mahdollista ja suositeltavaa.

Osallistujamäärien laskemisesta

Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi osallistua kokoontumisrajoituksen mukainen määrä seurakuntalaisia. Osallistujamäärään ei lasketa virkansa puolesta jumalanpalveluksen tai toimituksen toteuttamiseen osallistuvia: pappi, kanttori, diakoni, suntio. Sekä jumalanpalveluksissa että kirkollisissa toimituksissa voidaan nostaa osallistujamäärää jonkin verran pastoraalisen harkinnan perusteella.

Seurakunnan hallinnon kokoukset ja työtehtävät

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Työntekijöiden keskinäiset kokoukset on syytä järjestää etäyhteyksin yhtäaikaisten sairastumisten välttämiseksi. Etätyötä suositellaan niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Seurakuntia kehotetaan seuraamaan kuntien viranomaisten antamia määräyksiä, jotka voivat olla alueellisia määräyksiä tiukempia. Seurakunnissa määräysten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra.

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906).

Päätös+Vaasan+sairaanhoitopiiri+31.12.2021.pdf (avi.fi)

Päätös+Keski-Suomen+sairaanhoitopiiri+31.12.2021.pdf (avi.fi)

Päätös+Etelä-Pohjanmaan+sairaanhoitopiiri+23.12.2021+(1).pdf (avi.fi)

Päätös Pirkanmaa 23.12.2021.pdf (avi.fi)

3.1.2022 13.40