Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 17.3.2022, Töysän seurakuntakodin suunnittelu jatkuu

Kirkkovaltuuston päätöksiä 17.3.2022

Kirkkovaltuusto päätti valita Alavuden seurakunnan edustajaksi vv.2022-2025 Eini Hautakankaan ja varaedustajaksi Jussi Peräahon seurakuntien yhteisen kehitysvammaistyön johtokuntaan.

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä seurakuntien yhteisen kehitysvammaistyön sopimuksen ja johtosäännön muutoksen.

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Töysän seurakuntatalon purkukustannuksista tontin tasearvoon kirjattavaksi 12.132,25€ sekä talousarviomäärärahan siirron Töysän seurakuntatalon purkukustannuksien osalta investointiosasta käyttötalousosaan 45.065,85€.

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä hautausmaksut 1.5.2022 alkaen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti tarkistaa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenten kokouspalkkioita 1.1.2022 alkaen 40€/kokous.

Kirkkovaltuusto päätti valita kirkkoneuvostoon Mikko Mursulan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Olavi Hankaniemen.

Kirkkovaltuusto päätti valita vaalilautakunnan kokoonpanoksi 8 jäsentä. Vaalilautakunnan jäseniksi valittiin: Lamminmäki Jorma, Viitamäki Irma-Liisa, Ylimäki Salme, Klemola Eero, Jauhiainen Kyösti, Taipalus Markus, Knuuti Mikko ja Pänkälä Anne. Varajäseniksi valittiin kutsumisjärjestyksessä Laitila Vesa, Hakala Pasi, Luoto Heli, Rantala Veikko, Rintamäki Outi, Onnela Toivo, Pyylampi Markku, Korhonen Tuula, Mäki-Lahna Jari, Haavisto Mirva, Saari Tommi ja Ala-Mursula Eila. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkovaltuusto valitsi Jorma Lamminmäen.

Kirkkovaltuusto päätti keskeyttää meneillä olevan uuden Töysän seurakuntakodin hankintaprosessin, jossa urakkatarjouksia saatiin kaksi, molemmat ylittivät merkittävästi kirkkovaltuuston aiemmin asettaman määrärahan. Kirkkovaltuusto päätti jatkaa Töysän seurakuntakodin suunnittelua sekä antaa valtuudet kirkkoneuvostolle kartoittaa edullisempia ratkaisuja sekä uusia suunnitelmia, joissa rakennuksen neliömäärää on pienennetty nykyisistä suunnitelmista.

18.3.2022 11.27