Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 12.10.2022

Alavuden kirkkovaltuusto päätti 12.10.2022

Kirkkovaltuuston merkitsi tiedoksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin antaman viranhoitomääräyksen Rami Niemelle Alavuden seurakunnan

vt.kirkkoherran virasta ajalle 1.10.2022-31.8.2022.

Kirkkovaltuusto päätti Alavuden seurakunnan vuoden 2023 kirkollisvero­prosentiksi 1,70.

Alavuden uudella hautausmaalla on käytössä aluskivet. Syksyn aikana tulee otettavaksi käyttöön uusi alue, johon hautapalkit on asennettu menneen syksyn aikana. Seurakunnissa, joissa on käytössä hautapalkit, on peritty hautausmaksuhinnastossa myös aluskivestä hinta. Hautapalkkien ollessa ei hautakiven alle tarvitse erillistä aluskiveä. Aluskivestä peritään omakustannehinta. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä hautausmaksuhinnaston hintapäivityksen aluskivimaksun osalta. Aluskivimaksu Alavuden uudella hautausmaalla 100€/hautapaikka sis.alv.

Kirkkovaltuusto päätti

  1. hyväksyä Töysän seurakuntakodin pääpiirustukset
  2. hyväksyä Töysän seurakuntakodin määrärahan nostamisen, rakennuksen arvonlisäverollinen kustannusarvio 920.080 euroa. Rakennukseen varattava määräraha suunnittelu- ja valvontakustannuksineen arvonlisäverolla 1.020.000 euroa, nettokustannus 910.000 euroa. Määrärahaa varataan 910.000 euroa.
  3. hyväksyä Rakennusliike Ruuhilehto Oy:n urakkatarjous Töysän seurakuntakodista, 920.080 euroa sis.alv.
  4. antaa valtuudet hallintojohtajalle tehdä sopimus Töysän seurakuntakodin perustuksien tekemisestä Rakennusliike Ruuhilehto Oy:n kanssa.
  5. merkitä tiedoksi, että kirkkoneuvosto on pyytänyt lainatarjouksia eri pankeilta ja kirkkoneuvosto on todennut, ettei tässä vaiheessa ole saatu pyydetyillä ehdoilla lainatarjouksia maailmantalouden epävarmuustekijöistä johtuen. Kirkkoneuvosto arvioi, että Töysän seurakuntakoti olisi tarkoituksenmukaista rahoittaa noin 70% lainarahalla, jotta sijoituspääomat säilyvät. Lainatarjoukset tuodaan kirkkovaltuustolle päätöksentekoon alkuvuodesta 2023. Irtaimiston rahoittamisessa voidaan hyödyntää Vähärannan testamenttirahastoa.

 

14.10.2022 13.27