Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 14.12.2022

Kirkkovaltuuston päätöksiä 14.12.2022

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen 1.1-30.9.2022 ja sijoitusraportin 30.9.2022.

Talousarvio on toteutunut tuottojen osalta ennakoitua alempana, koska metsätalouden tuotot eivät ole vielä 30.9.2022 tuloutuneet lisäksi vuokratuotot ovat olleet arvioitua alhaisemmat, koska useammassa asunnossa oli alkuvuonna asukkaan vaihdos ja syntyi ns. tyhjiä kuukausia. Kulupuoli on toteutunut pääosin suunnitellusti. Henkilöstökulujen toteutumiseen on vaikuttanut työnkuvien muutoksen siirtymävaihe, joka toteutui tammi-maaliskuulla. Kirkollisverotulot ovat toteutuneet talousarviota suurempana. Sijoitustoiminnan osalta sijoituksien markkina-arvo on hieman laskenut 30.6.2022 tasosta. Sijoitussalkun arvo on 30.9.2022 ollut hankinta-arvoa suurempi.


Alavuden seurakuntatalon arkkitehtipiirustukset 

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Alavuden seurakuntatalon arkkitehtiluonnoksen, linkki luonnoksen esittelyvideoon

Kirkkovaltuusto päätti käynnistää muiden suunnittelijoiden kilpailuttamisen arkkitehtiluonnoksen perusteella


Töysän seurakuntakodin rahoitus 

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Töysän seurakuntakodin rahoituksen lainalla, jota nostetaan enintään 750.000 euroa ja antoi kirkkoneuvostolle valtuudet hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisin rahoitustarjous.


Lähetekeskustelu vastuuryhmien valinnasta

Alavuden seurakunnassa on eri työaloilla ollut toiminnassa ns. vastuuryhmät.

Kirkkoneuvosto on valinnut vastuuryhmät valtuustokausittain. Ehdokkaita vastuuryhmiin ovat voineet esittää edellinen vastuuryhmä ja kirkkoneuvosto. Vastuuryhmissä on ollut enintään 10 jäsentä ja jäsenet ovat olleet erovuoroisia viimeistään kahden kauden jälkeen.

Vastuuryhmien tehtävänä on ollut suunnitella ja ideoida oman vastuualueen työtä ja toimintaa, toteuttaa vuosittain jonkin tai joitakin tapahtumia ja osallistua vuosittain yhden messun toteutukseen Alavuden tai Töysän kirkossa.

Kirkkovaltuusto keskusteli vastuuryhmätoiminnan jatkosta.


Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä seurakunnan talousarvion vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 liitteen mukaisena


Alavuden seurakunnan piispantarkastuksen loppulausunto

Alavuden seurakunnassa on toimitettu piipantarkastus 16.-18.9.2022. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Alavuden seurakunnan piispantarkastuksen loppulausunnon 16.11.2022 istunnossaan. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi piispantarkastuksen loppulausunnon.

20.12.2022 08.00